کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار مربوط به وب سایت های مجله علوم ورزشی و وب سایت دکتر امانی میباشد: www.dralireza.ir

Please fill all required fields
[This is to test whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.]
 
Enter the Number as displayed below
 
    
 
                               
                          محاسبه جرم توده بدنی BMI  
 
       
                   
   
 
                     
    وزن Kg                    
                         
                       
                         
                         
   
 
قد Cm                    
                         
          Body Mass Index        
            (BMI)            
                         
 
مرد  
زن  
 
               
            مرد 1
            زن 2
       
جنسیت  
               
      قد- سانت  
               
      وزن - کیلوگرم  
               
             
           
 
وزن ایده آل شما  
 
جرم توده بدنی BMI  
                                     
                    محاسبه میزان متابولیسم پایه BMR      
   
 
        کم تحرک
            تمرین سبک 1 تا 3 روز در هفته
            تمرین متوسط 3 تا 5 روز در هفته
            فعال 6 تا 7 روز در هفته
            ورزشکاران حرفه ایی
          زن
مرد
    جنسیت  
    میزان متابولیسم پایه            
      سن       BMR        
    قد (cm)     (Kcal) کالری مورد نیاز روزانه   تعیین سطح فعالیت بدنی      
    وزن (kg)         کم تحرک و بدون فعالیت ورزشی      
                افراد با فعالیت ورزشی سبک 1 تا 3 روز در هفته      
                افراد با فعالیت ورزشی متوسط 3 تا 5 روز در هفته      
                افراد فعال 6 تا 7 روز در هفته      
                افراد خیلی فعال و ورزشکاران حرفه ایی      
                       
        WHR کمر به دور باسن محاسبه نسبت دور  
               
   
waist_to_hip_measure.gif
 
 
     
     
     
     
     
     
      دور کمر   دور باسن    
      Cm Cm   مرد
       
      زن
                   
               
    WHR      
               
                         
                  (1RM) محاسبه یک تکرار بیشینه  
               
 
 
      وزن وزنه   Kg    
                 
      تعداد تکرار   بین 1 تا10    
                 
      1RM   Kg    
                 
    50% 1RM   75% 1RM    
    55% 1RM   80% 1RM    
    60% 1RM   85% 1RM    
    65% 1RM   90% 1RM    
    70% 1RM   95% 1RM    
                 
                     
                   
                   
        تست دراز و نشست          
                   
          جنسیت
     
                   
          تعداد حرکت      
                   
          سن      
                   
                   
        این تست را به مدت یک دقیقه انجام دهید و        
        تعداد حرکت را در محاسبه گر روبرو وارد کنید          
                   
                   
                   
                   
      20-29 30-39 40-49 50-59   60-69  
    مرد  
    زن  
Weight in kg وزن به کیلو گرم        
Height in cm قد به سانت        
Age in years سن        
Male (M) or Female (F)
جنسیت        
متابولیسم پایه - کالری        
F متابولیسم پایه-کیلوژول        
M  
 
 
 
   
  گرم چربی به ازای نیم ساعت فعالیت   گرم چربی به ازای نیم ساعت فعالیت      
  قدم زدن معمولی   قدم زدن سریع      
         
             
             
  دویدن استقامتی   فوتبال      
         
             
             
             
  بدمینتون   تنیس      
         
             
             
             
  شنای نرم   اسکواش      
         
             
             
  تکواندو   تنیس روی میز      
         
             
             
       
 
 
  ایروبیک   دوچرخه سواری تفریحی  
     
         
         
             
             
             
                   
                   
                تست شنا سوئدی  
        جنسیت  
     
               
 
 
        تعداد حرکت      
                 
        سن      
                 
                 
               
                   
                این تست را به مدت یک دقیقه انجام دهید و  
                تعداد حرکت را در محاسبه گر روبرو وارد کنید  
                   
      20-29 30-39 40-49 50-59   60-69  
    مرد  
    زن  
                     
   
http://www.topendsports.com/testing/images/standing-height.jpg
http://www.topendsports.com/testing/images/girth-mid-thigh.jpg
 
               
    قد   ضخامت زیر پوستی ران          
    cm
Front thigh skinfold pinch,http://www.topendsports.com/testing/images/thigh-landmark.jpg
 
    محاسبه توده عضلانی  
    دور وسط ران   mm        
    cm       Kg
    http://www.topendsports.com/testing/images/girth-calf.jpg  دور ساق   ضخامت زیر پوستی ساق پا          
      cm
calf skinfold landmark site,calf skinfold measurement
 
       
   
http://www.topendsports.com/testing/images/girth-forearm.jpg
 
دور ساعد   mm        
    cm          
                     
                                         
                          20-29 30-39 40-49 50-59 60-69    
    سینه ایی   زیر بغل   سه سر بازویی   تحت کتفی     تعیین درصد چربی بدن   مرد
   
 
 
 
 
 
 
 
        زن
                                 
             
                 
              سن                  
                               
    mm   mm   mm   mm                        
    فوق خاصره ایی   شکم   ران                            
   
 
 
 
 
 
                           
                                 
                درصد                  
                                   
                      درصد چربی بدن        
                                   
    mm   mm   mm                            
                               
          تست سارجنت  
         
 
 
    جنسیت
      16-19 15-16 >20    
            مرد  
    وزن Kg   زن  
           
    سن        
زن                
مرد     فاصله پرش Cm                
    بین M1تاM2      
           
          نحوه اجرای تست:  
        ابتدا با دستها و پاهای صاف کنار دیوار بایستید و در سرانگشتان  
          علامتی را مشخص کنید. M1  
    Peak power w سپس به صورت عمودی جهشی را انجام داده و در بالاترین نقطه  
          از پرش علامتگذاری کنید. M2  
          فاصله بین این دو نقطه را بدست آورده و در محاسبه گر قرار دهید.  
             

Powered By SpreadsheetConverter